$value) $$var = $value; foreach($_POST as $var => $value) $$var = $value; foreach($_SESSION as $var => $value) $$var = $value; #session_register('zdzis'); #session_register('student'); if(!isset($_SESSION['student'])) { $_SESSION['student']=0; } if($ff==log) { $plik=fopen("txt/lista-user-bibl.txt",r); $yle=chop(fgets($plik,9999)); for($x=1; $x<$yle+1; $x++) { $maion=chop(fgets($plik,9999)); $hason=chop(fgets($plik,9999)); $daton=chop(fgets($plik,9999)); if($maion==$n_log && $hason==$n_user) {$_SESSION['student']=$x; break;} } fclose($plik); } if($a==logout) { $a=""; $_SESSION['student']=0; session_destroy(); } $head="Zarządzanie Wiesław Cetera"; ?> Zarządzanie produkcją i usługami Wiesław Cetera

Zarządzanie produkcją i usługami
Wiesław Cetera
Jutro to dzisiaj tyle, że jutro. Sławomir Mrożek


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

e-mail

hasło

"; } else { print "wyloguj się"; } ?>

Zarządzanie produkcją i usługami - dr inż. Wiesław Cetera